top of page

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE AGRÍCOLA

COMISSIÓ ECONÒMICA

Tresoreria

Pressupost

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Programes

Web

Xarxes socials

LA JUNTA

Gestió

Organització

COMISSIÓ DE FESTES I ACTIVITATS

Festes

Activitats

COMISSIÓ DE MANTENIMENT

Manteniment

Millores

bottom of page